IDE - Grzegorz Madajczak

Oferuję nowoczesne rozwiązania dla klinicznych laboratoriów diagnostycznych.
Aplikacje sieciowe oraz interaktywny monitoring warunków środowiskowych.

  • Projekty informatyczne
  • Usługi w chmurze
  • Profesjonalizm

Projekty informatyczne

Profesjonalne rozwiązania informatyczne na zamówienie. Programy, aplikacje sieciowe, aplikacje na smartfony.

Doradztwo

Doradztwo z zakresu klinicznej diagnostyki laboratoryjnej, bezpieczeństwa żywności, w szczególności w odniesieniu do nowoczesnych technik biologii molekularnej i bioinformatyki

Edukacja

Szkolenia z zakresu informatyki, języków programowania a także klinicznej diagnostyki labaoratoryjnej, w szczególności zastosowania nowoczesnych metod biologii molekularnej i bioinformatyki.

Internet rzeczy

Oferowane rozwiązania spełniają ideę Internetu rzeczy, czyli sytuacji, gdy nawet najprostsze urządzenia komunikują się z nami poprzez sieć.
Wszystko dla naszej wygody!